پنجشنبه، 19 تیر 1399
Thursday, July 9, 2020
 
نمایشگاه تکنولوژی های فرودگاهی دبی
3:47 - 1396/4/8

کشور برگزارکننده: امارات، دبی

تاریخ شروع: یکشنبه 1396/08/21

مدت: 5 روز

توضیحات: نمایشگاه تکنولوژی های فرودگاهی دبی همراه با کنفرانس در زمینه های نوآوری در این صنعت برگزار می گردد.

وبسایت: www.airportsolutions.com/dubai


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست