پنجشنبه، 9 بهمن 1399
Thursday, January 28, 2021
 
نمایشگاه ملی زیرساخت حمل و نقل هوایی
3:7 - 1396/4/8

کشور برگزارکننده: روسیه، مسکو

تاریخ شروع: پنجشنبه 1396/11/19

مدت: 2 روز

توضیحات: نمایشگاه ملی زیرساخت حمل و نقل هوایی، بزرگترین نمایشگاه توسعه زیرساخت صنعت هوایی در روسیه و کشورهای مشترک المنافع با آن است که تحت حمایت وزارت حمل و نقل هوایی روسیه برگزار می شود.

وبسایت: www.nais-russia.com/en/Home


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست