دوشنبه، 16 تیر 1399
Monday, July 6, 2020
 
نمایشگاه فرودگاه های هوشمند جنوب شرقی آسیا
2:53 - 1396/4/8

کشور برگزارکننده: سنگاپور

تاریخ شروع: پنجشنبه 1396/11/26

مدت: 3 روز

توضیحات: نمایشگاه فرودگاه های هوشمند جنوب شرقی آسیا، نمایشگاه بین المللی تجهیزات، تکنولوژی، امنیت، طراحی و خدمات فرودگاهی می باشد.

وبسایت: www.smart-airports.com/sea


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست